بر اساس باور بودائیسم، بدن انسان دارای چرخه هایی است که انرژی حیاتی کیهان را در خود ذخیره کرده و باعث دوام زندگی فیزیکی و تعادل و آرامش روانی انسان می شود. این نیروی کیهانی در زبان سانسکریت «پرانا» نامیده می شود و به هریک از چرخه هایی که وظیفه ذخیره آنرا در بدن انسان بر عهده دارند «چاکرا» گفته می شود. چاکرا در زبان سانسکریت به معنای چرخ است و دلیل این نامگذاری این است که چاکراهای اصلی مدام در حال چرخش هستند. بدن انسان دارای هفت چاکرای اصلی است. این چاکراها بطور مستقیم بر ساز و کار بدن مادی انسان تأثیر می گذارند. بطوریکه در تحقیقات اخیر پزشکان غربی نیز مراکز فیزیکی خاصی در بدن انسان کشف شده که دقیقاً بر نقاط فرضی تعریف شده با نام چاکرا منطبق بوده و بوسیله ترشحات غدد درون ریز و تولید امواج الکترومغناطیسی (به روایت دانش غربی) باعث کنترل بدن فیزیکی انسان می شود. حال آنکه مبحث چاکرا با جزئیات بسیار کاملتر و دستورالعمل های وسیع در حدود ۵۰۰۰ سال پیش در شرق، مطرح شده و از آن زمان تا کنون برای ارتقاع کیفیت زندگی مادی و معنوی انسان مورد توجه و تمرین بوده و هست.

چاکراهای اصلی بدن مراکز تأمین انرژی اعضای حیاتی کالبد فیزیکی انسان هستند که باعث می شوند اعضای اصلی بدن انسان در سلامتی تام به بهترین شکل کار کنند. هرگونه نقصان در عملکرد چاکراها باعث کمبود انرژی حیاتی لازم برای بخشهای مربوطه در کالبد فیزیکی شده و سبب می شود آن اعضا به درستی کار نکنند یا حتی بیمار و متوقف شوند.

تأثیر فیزیولوژیکی چاکرا بر بدن

چاکرا ها از دو طریق بر بدن تأثیر می گذارند. یکی غدد درون ریز و دیگری سیستم عصبی. همانگونه که پیشتر گفته شد، پزشکان غربی معاصر هفت غده مهم درون ریز را در بدن انسان کشف کرده اند که از نظر مکانی منطبق بر نقاطی است که بسیار پیشتر از این بعنوان مکان چاکراهای بدن معرفی شده بود. چاکراها هفت غده درون ریز بدن انسان را کنترل کرده و از طرفی هر یک با دسته ای از رشته های عصبی که با نام شبکه می شناسیم در ارتباط است. این دو ابزار، دستاویزهای فیزیکی چاکرا برای کنترل ساز و کار بدن است.

تأثیر روانی چاکرا بر بدن انسان

چاکراها علاوه بر کنترل اعضای بدن، در حواس ما نیز نفوذ کامل دارند. تمامی احساسات و حالات درونی ما را تحت کنترل داشته و برای هرکدام واکنش مشخصی ارائه می دهند. احساسات، ادراکات و حالات ذهنی و روانی انسان بطور کلی به هفت دسته تقسیم می شود که هر دسته از آنها به یکی از چاکراهای اصلی مرتبط است. در زمان تجربه یک تنش، این تنش در چاکرای مرتبط با آن نوع از تنش نیز احساس می شود و در نتیجه آن چاکرا و غضو مرتبط با آن نیز تجربه تنش را خواهد داشت. همچنین شبکه عصبی تحت کنترل این چاکرا، تنش را به سایر نقاط مرتبط انتقال داده و دسته ای از اعضای بدن ما که در ارتباط با سیستم عصبی آن شبکه است را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. هنگامی که این تنش برای مدتهای طولانی با انسان باقی بماند موجب کاهش انرژی چاکرای تحت فشار شده و کم کم بدن انسان به بیماری می گراید. این بیماری می تواند در هریک از اعضای بدن که تحت کنترل آن چاکراست بروز نماید. و در پایان چاکرای یادشده بسته خواهد شد که در این حالت هیچگونه انرژی حیاتی به اعضای مرتبط نخواهد رسید و بیماری کالبد فیزیکی حتمی خواهد بود.

وظایف کلی چاکراها

  • جذب، گوارش و توزیع پرانا ( انرژی حیاتی ) در بخش‌های مختلف بدن بر عهده آنهاست.
  • کنترل، تقویت و مسئولیت درست کار کردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را برعهده دارند. غدد درون ریز به وسیله بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم می‌شوند و انرژی می‌گیرند. با کنترل و دستکاری چاکراهای اصلی می‌توان غدد درون ریز را تحریک یا مهار کرد. تعداد زیادی از ناخوشی‌ها، تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها هستند.
  • بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعال سازی چاکراهای خاص ممکن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن، آسانترین و امن ترین چاکراها هستند. با فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف دستها قرار دارند فرد می‌تواند توانایی خود را در احساس کردن انرژی‌های لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هاله بیرونی توسعه دهد. این کار با تمرکز کردن به سادگی انجام می‌شود.

فعالسازی چاکراها

فعالسازی یا تقویت چاکراها نیاز به تمرین دارد. در بین تمرینات مختلفی و شیوه های گوناگون تعریف شده برای فعالسازی چاکرا ها، روشهایی وجود دارد که از نظر دشواری و مدت زمان با یکدیگر متفاوت است. ولی این سفر برای کسانی که می خواهند یک زندگی سرشار از آرامش و خوشبختی واقعی را تجربه کنند، سفری ناگذیر است. زمانیکه چاکراها فعال و تقویت شده باشند، می توانند انرژی کیهانی را به مقادیر کلان از هستی دریافت کرده و در خود ذخیره نمایند. مقدار انرژی ذخیره شده بستگی به میزان تقویت شدگی چاکراها دارد. بدین ترتیب اگز چاکراها بسیار بزرگ و فعال باشند می توانند میزانی بیش از حد نیاز معمول و لازم، انرژی دخیره نمایند که در این حالت، علاوه بر تأمین تمامی نیازهای روانی و جسمی، نیروی مازاد به شکل قدرتهای ماورایی ظهور می نماید. قدرتهایی که ما آنها را با نام کرامت، معجزه و... می شناسیم و در آیین بودائیسم به آن «سیدهی» گفته می شود.
در آینده روشها و ابزارهایی برای فعالسازی چاکرا ها در همین بخش از بلاگ معرفی خواهم نمود تا علاقمندان بتوانند از میان آنها روش مورد پسند خود را انتخاب نموده و تمرین نمایند. ولی در اینجا به تشریح یک به یک چاکراهای اصلی می پردازم.

چاکرای اول

چاکرای ریشه

نام فارسی = چاکرای ریشه
نام سانسکریت = مولادهارا چاکرا
نام انگلیسی = Root Chakra
رنگ = قرمز
موقعیت = بین مقعد و دستگاه تناسلی
غده مرتبط = فوق کلیوی (تولیدکننده آدرنالین)
عطر = درخت سدر، درخت میخک
اعضای وابسته = استخوانها، دندانها، ناخن، پا، روده، مقعد، پروستات
نماد = نیلوفر چهار پر
تأثیرات = امنیت، بقاء، ایمان، ارتباط، پول، خانه، توانایی بنا کردن، توانایی حضور در زمان و مکان، انعکاس ارتباط شخص با مادر و انعکاس احساس شخص در بودن روی زمین، ارتباط شخص با جسم خویش. تنشهایی که توسط این چاکرا کنترل می شود در اعضایی که به آن مرتبط است نمایان می گردد. بعنوان مثال، تنش مربوط به این چاکرا ممکن است به شکل خرابی و ضعف دندانها بروز کند.
این چاکرا مرکز ورود انرژی حیاتی (پرانا) است. طیف رنگی این چاکرا قرمز است که نشاندهنده قدرت، زندگی و نیروی جسمانی است. رنگ این چاکرا روی کم خونی و سوء تغذیه اثر مثبت دارد.

چاکرای دوم

چاکرای خاجی

نام فارسی = چاکرای خاجی
نام سانسکریت = سوادهیستانا چاکرا
نام انگلیسی = Sacral Chakra
رنگ = نارنجی
موقعیت = انتهای ستوان فقرات، ۲/۵ تا ۳۰ سانتیمتر زیر استخوان خاجی
غده مرتبط = پروستات، گنادها
عطر = چوب صندل
اعضای وابسته = کلیه ها، مثانه، اسپرم ها، مایعات بدن، اعضای تکثیر شونده
نماد = نیلوفر شش پر
تأثیرات = این چاکرا به بخشی از آگاهی که مربوط به خوراک و روابط جنسی است مربوط می شود. ارتباط این چاکرا درونی است و بر این نکته متمرکز که جسم به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی آنرا خشنود می سازد. توان شخص برای داشتن فرزند و همچنین خواست ها و احساسات شخصی به این چاکرا وابسته است.
این چاکرا در قسمت زیرین شکم قرار دارد. رنگ این چاکرا نارنجی است که نماد انرژی است. نارنجی قدرت ارتباط، دفع خشم، کنترل بر خویشتن و نظم گوارش و گردش خون را کنترل می کند.

چاکرای سوم

چاکرای شبکه خورشیدی

نام فارسی = شبکه خورشیدی
نام سانسکریت = مانی پورا چاکرا
نام انگلیسی = Solar Plexus Chakra
رنگ = زرد طلایی
موقعیت = در امتداد ستون فقرات و مقابل ناف (پشت شکم)
غده مرتبط = پانکراس
عطر = اسطوخودوس
اعضای وابسته = شکم، معده، کبد، طحال، دستگاه گوارش، صفرا، سیستم عصبی خودکار
نماد = نیلوفر ده پر
تأثیرات = قسمتی از آگاهی که مربوط به این چاکراست، دربرگیرنده احساس قدرت، کنترل کردن و آزادی وجود است. فعالیت های ذهنی و ذهن نیز به این چاکرا وابسته است. این چاکرا با قسمتی از باور که با نام «خود» یا همان ضمیر شخصی می شناسیم مرتبط است.
این چاکرا به رنگ زرد یا زرد طلایی است که نماد عقل و هوش و ذهنیت است. این چاکرا پشت ناف قرار گرفته است و رنگ آن تأثیر مثبتی روی عملکرد کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد.رنگ این چاکرا قدرت درمانی دیابت، یبوست و چاقی را دارد.

چاکرای چهارم

چاکرای قلب

نام فارسی = چاکرای قلب
نام سانسکریت = آناهاتا چاکرا
نام انگلیسی = Heart Chakra
وظیفه = عشق الهی

رنگ = سبز، صورتی
موقعیت = پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلب
غده مرتبط = تیموس
اعضای وابسته = قلب، قفسه سینه، پوست، گردش خون، حفره شکمی
نماد = نیلوفر دوازده پر
تأثیرات = احساس عشق و محبت با مردم (برای مثال: پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزندان)، مشکل تنفسی یا ششها، تحریکات منفی را در چاکرای قلب نشان می دهد.
این چاکرا در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار داشته و رنگ آن سبز است. این رنگ به روی عشق معنوی و محبت بدون انتظار تأثیر دارد.

چاکرای پنجم

چاکرای گلو

نام فارسی = چاکرای گلو، چاکرای حلق
نام سانسکریت = ویهودرا چاکرا
نام انگلیسی = Throat Chakra
رنگ = آبی کمرنگ
موقعیت = پایین و پشت مهره گردن، بین گودی گلو و حنجره
غده مرتبط = تیروئید
عطر = گل سرخ
وظیفه = بیان بودن
اعضای وابسته = گردن، گلو، فک و بازوها. این چاکرا به عصب های بازو و گردن متصل است.
نماد = نیلوفر شانزده پر
تأثیرات = نشاندهنده بیان کردن و دریافت است. بیان کردن می تواند از طریق ارتباط با چیزی باشد که می خواهید و یا چیزی که احساس می کنید. همچنین می تواند به صورت بیان احساسات درونی یک نقاش در یک تابلوی نقاشی، بیان یک پیام در یک قطعه موسیقی توسط یک موسیقیدان و... باشد.
این چاکرا روی حلق قرار گرفته است. طیف رنگی این چاکرا آبی است که نماد جاودانگی اخلاص و الهام است. این رنگ روی گرفتگی گلو و ناراحتی های عصبی تأثیرگذار است.

چاکرای ششم

چاکرای چشم سوم

نام فارسی = چشم سوم
نام سانسکریت = آجنا چاکرا
نام انگلیسی = Brow Chakra
رنگ = نیلی، بنفش
موقعیت = بین دو ابرو و به پهنای یک بند انگشت بالای بینی و روی پیشانی.
غده مرتبط = هیپوفیز صنوبری
وظیفه = دانش هستی
اعضای وابسته = صورت، چشم، گوش، بینی.
نماد = نیلوفر نود و شش پر
تأثیرات = این چاکرا با درونی ترین قسمت وجودی انسان (روح) در ارتباط است. و همچنین ارتباط مستقیم با معنویت دارد. این همان جایی است که مرکز باورها و تعیین مسیر زندگی ماست.
این چاکرا بین و کمی بالای دو ابروست. رنگ آن نیلی یا بنفش است. این رنگ باعث باز شدن چشم سوم و روشن بینی است. همچنین برای آرامش و درمان بیماری های ذهنی مفید است. رنگ نیلی آگاهی معنوی را بالا برده و برای یادآوری خاطرات فراموش شده مورد استفاده قرار دارد.

چاکرای هفتم

چاکرای تاج

نام فارسی = چاکرای تاج
نام سانسکریت = ساهاسرارا چاکرا
نام انگلیسی = Crown Chakra
رنگ = بنفش
موقعیت = ملاج، وسط و بالای جمجمه.
احساس = سرخوردگی، عدم غلبه بر ترس و اضطراب
غده مرتبط = صنوبری و مخاطی
وظیفه = وجود مطلق
اعضای وابسته = مغز، مخچه.
نماد = نیلوفر هزار پر
تأثیرات = این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مربوط است و ارتباط ما با زمین و پدر را نشان می دهد. این چاکرا نمایانگر ارتباط ما با پدر است که ارتباط با قدرت و در نهایت ارتباطمان با خداوند را نشان می دهد. وقتی کسی احساس جدایی از پدر را تجربه می کند این چاکرا بسته شده و حس انزوا و تنهایی در او ریشه می دواند. درست مانند آنکه در حجابی قرار گرفته باشد که به او اجازه ارتباط با دیگران را ندهد..
چاکرای هفتم یا تاج در وسط و بالای جمجمه قرار گرفته و رنگ آن بنفش است. این رنگ برای بیماریهای ذهنی مفید بوده و خواب را تنظیم می نماید.

اگر مایلید راجع به چاکراها بیشتر بدانید، می توانید کتاب چاکراها را از لینک زیر بطور مستقیم بارگیری نمایید:

دانلود کتاب چاکراها با لینک مستقیم

دیدگاه‌ها   

# ناشناس 1397-06-04 12:04
چرا دونلود نمیشود کتاب
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# ناشناس 1397-06-04 17:43
سلام
ممنون از زحماتتون
کتاب باز نمی‌شود
لطفاً رسیدگی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
# امین شاهرخی 1398-01-16 23:53
لینک دانلود، مستقیم هستش و در پنجره کنونی فراخوانی میشه. شاید بهمین خاطر متوجه دانلود کتاب نشدید.

لینک رو بررسی کردم.
مشکلی نداره عزیزان.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

هاپکیدو

تبلیغات

شماره همراه جناب سهرابی: ۰۹۱۶۷۰۷۷۲۸۷

مخاطبان امروز

امروز71
دیروز129

آنلاینها

1
Online
1399-09-03