ضربات و دفاعهای پا در هاپکیدو

ضربات پا در هاپکیدو

هاپکیدو، ضربات پا در هاپکیدو

مقدمه ای بر تعریف ضربات پا در هاپکیدو

در هاپکیدو ضربات پا تمام نواحی هدف را پوشش می دهد و بعبارتی از نوک انگشتان پا تا فرق سر حریف را می توان با ضربات این هنر رزمی هدف قرار داد. از آنجا که هاپکیدو نیز مانند تکواندو یک هنر رزمی کره ای ست، تشابه بسیار زیادی در استایل های حرکتی، نام ضربات و همچنین طرایقه اجرای ضربات این دو هنر رزمی وجود دارد. در هاپکیدو نیز مانند تکواندو، ضربات پا با لگن کشیده، بالاتنه به عقب کشیده شده و نیروی دست عکس العمل و چرخش کمر برای قدرت بخشیدن به ضربه اجرا می شود.
تفاوت ضربات پا در هاپکیدو و تکواندو در حوضه پوشش آنهاست. اگر با هنر رزمی تکواندو آشنا باشید اطلاع دارید که ضربات پا در تکواندو بالاتنه و سر را هدف قرار می دهد. ولی در هاپکیدو حتی برای ضربه به مچ پای حریف نیز ضربات پا تعریف شده است. هاپکیدوی صرف نمی تواند برای مسابقات یا نمایش به کار گرفته شود زیرا تکنیک های آن بواقع کشنده بوده و برای نقص عضو یا کشتن حریفان طراحی شده است.

هاپکیدو

تبلیغات

شماره همراه جناب سهرابی: ۰۹۱۶۷۰۷۷۲۸۷

مخاطبان امروز

امروز100
دیروز115

آنلاینها

1
Online
1398-12-04