دفاع شخصی در هاپکیدو

قاعده آب در دفاع شخصی های هاپکیدو

دفاع شخصی هاپکیدو

ویژگی های دفاع شخصی هاپکیدو

با دقت به برهه زمانی ابداع هاپکیدو (اواخر جنگ جهانی دوم) و با توجه به درگیر بودن مستقیم کشورهای شرقی در این جنگ می توان به این استنباط رسید که هنر رزمی هاپکیدو به منظور استفاده در درگیری های واقعی بنیان نهاده شده است. همانگونه که در بحث های پیشین نیز گفته شد، دفاع شخصی های هاپکیدو صرفاً دفاع شخصی های نمایشی نیست. با دقت خصوصیات دفاع شخصی در هاپکیدو اعم از اینکه نقاط فشار عمدتاً نقاط حساس و مفاصل حریف است، اینکه دفاع شخصی های هاپکیدو طوری طراحی شده که برای اجرای آنها نیازی به توان بدنی یک جودوکار حرفه ای نیست و اینکه حتی در مسابقات هاپکیدو نیز اجرای بسیاری از فنون دفاع شخصی خود این رشته قدغن است می توان به این واقعیت پی برد که در هاپکیدو دفاع شخصی برای کشتن یا از کار انداختن حریف است و تنها به جنبه کاربردی این فنون توجه می شود.

دفاع شخصی هاپکیدو

دفاع شخصی هاپکیدو

بررسی دفاع شخصی در هاپکیدو

یکی از مهمترین اصولی که در هاپکیدو برای اجرای دفاع شخصی مطرح است، اصل دایره است. در دفاع شخصی هاپکیدو، تکنیک بصورتی اجرا می شود که تمامی حرکات در محورهای دایره ای شکل حرکت داشته باشند. زمانیکه قصد دارید با حرکت پاهای خود، حریف را دور بزنید، پای شما به حالت دایره وار زمین را جارو می کند. زمانیکه می خواهید یک دفاع شخصی هاپکیدو را روی مچ حریف پیاده کنید. این دایره است که به شما کمک می کند حرکات را نرم، صحیح و بدون برخورد با محدوده های مقاومتی حریف بانجام رسانید.
در این بحث قصد داریم شما را به یک کنکاش ذهنی در زمینه دانسته های خود دعوت کنیم و با مطالبی که شاید اولین بار است با آن برخورد می کنید، فصلی جدید در زمینه دفاع شخصی در هاپکیدو را برای شما تعریف کنیم و در انتها به بررسی رابطه اصول بنیادی هاپکیدو با کلیات دفاع شخصی در هاپکیدو خواهیم پرداخت.

تعریفی خلاصه از دفاع شخصی در هاپکیدو

دفاع شخصی در هاپکیدو

دفاع شخص در هاپکیدو بمنظور پیروزی در درگیری های واقعی طراحی شده و سیستم امتیاز بندی مرسوم در مسابقات رزمی در طراحی فنون دفاع شخصی این هنر رزمی دخیل نبوده است. بعنوان مثال، بر خلاف دفاع شخصی های جودو و فنون کشتی، در هاپکیدو می توانید به نقاط حساس بدن و مفاصل فشار وارد کرده و از تمامی نقطه ضعف های فیزیکی و ذهنی حریف برای تکمیل فنون دفاع شخصی خود و چیرگی در یک درگیری واقعی بهره ببرید.
پس همانطور که ذکر شد، دفاع شخصی های هاپکیدو بر خلاف سایر هنرهای رزمی مانند جودو و ورزشهای مشابه مانند کشتی، اعتقادی به عدم تحریک مفاصل و نقاط حساس نداشته و اجرای ضربات دست و نیز پا در حین پیاده سازی فنون دفاع شخصی هاپکیدو یک امر رایج است. این نکته نشاندهنده اینستکه دفاع شخصی در هاپکیدو یک ابزار در جهت پیروز در درگیری خیابانی و نظامی است و نه فقط یک ابزار برای نمایش و امتیاز گیری در مسابقات ورزشی. البته در تمرینهای کلاسی این فنون بطور کامل روی حریف تمرینی اجرا نمی شود و تنها نحوه صحیح اجرای فنون به هنرجو آموزش داده می شود و سپس با تمرین پیاپی و تمرکز، هنرجو به سطح تسلط رسیده و می تواند تکنیک های خود را در هر شرایطی اجرا کند.

هاپکیدو

تبلیغات

شماره همراه جناب سهرابی: ۰۹۱۶۷۰۷۷۲۸۷

مخاطبان امروز

امروز87
دیروز115

آنلاینها

1
Online
1398-12-04