بررسی دفاع شخصی در هاپکیدو

یکی از مهمترین اصولی که در هاپکیدو برای اجرای دفاع شخصی مطرح است، اصل دایره است. در دفاع شخصی هاپکیدو، تکنیک بصورتی اجرا می شود که تمامی حرکات در محورهای دایره ای شکل حرکت داشته باشند. زمانیکه قصد دارید با حرکت پاهای خود، حریف را دور بزنید، پای شما به حالت دایره وار زمین را جارو می کند. زمانیکه می خواهید یک دفاع شخصی هاپکیدو را روی مچ حریف پیاده کنید. این دایره است که به شما کمک می کند حرکات را نرم، صحیح و بدون برخورد با محدوده های مقاومتی حریف بانجام رسانید.
در این بحث قصد داریم شما را به یک کنکاش ذهنی در زمینه دانسته های خود دعوت کنیم و با مطالبی که شاید اولین بار است با آن برخورد می کنید، فصلی جدید در زمینه دفاع شخصی در هاپکیدو را برای شما تعریف کنیم و در انتها به بررسی رابطه اصول بنیادی هاپکیدو با کلیات دفاع شخصی در هاپکیدو خواهیم پرداخت.

دایره در دفاع شخصی های هاپکیدو

در کل، دایره در دفاع شخصی هاپکیدو، یکی از رموز مکانیکی شکستن مقاومت حریف و تسهیل حرکت شماست. زمانیکه دفاع شخصی هاپکیدو کاملاً بر محورهای دایره وار بنشیند، با رعایت سایر کلیات اجرایی دفاع شخصی هاپکیدو، می توان انتظار داشت که تکنیک شما به بهترین نحو اجراء شود. پس فراموش نکنید که این هندسه جادویی (دایره)، در دفاع شخصی هاپکیدو نیز مانند سایر فنون این هنر رزمی به ظرافت هرچه تمامتر مورد استفاده قرار گرفته تا ابزاری در جهت استفاده بهینه از انرژی شما در اجرای دفاع شخصی های هاپکیدو باشد.

خاصیت دایره و استفاده از آن در دفاع شخصی های هاپکیدو

دایره به دلیل فقدان نقطه شروع و پایان، به گردابی می ماند که انرژی را صفر یا بینهایت می کند. شما می توانید از این قابلیت منحصربفرد استفاده کنید و با بهره گیری از قانون مقاومت هاپکیدو، انرژی لازم برای اجرای دفاع شخصی های هاپکیدو را از حریف تأمین کنید. به این ترتیب شما با ایستادن بر نقطه صفر دایره، حریف خود را وادار می کنید که بینهایت انرژی لازم برای اجرای دفاع شخصی های هاپکیدو را برای شما و بر ضد خود تأمین کند. شاید این مبحث در نگاه اول کمی بغرنج به نظر برسد ولی با تأمل و تمرکز کافی روی اصل دایره و مکانیک منحصربفرد دفاع شخصی های هاپکیدو می توانید به معنای این مبحث پی برده و قدرت دایره را کشف کنید!

طبیعت دفاع شخصی در هاپکیدو

بخاطر داشته باشید که یک دفاع شخصی هاپکیدو نباید هیچ فشاری روی عضلات مجری فن وارد کند. یک دفاع شخصی هاپکیدو در تمامی بخشهای خود از دایره، برای تعدیل نیرو، فشار و انرژی استفاده می کند. یک دفاع شخصی هاپکیدو، اصالت دارد و اگر در اجرای آن به مشکل برخوردید فقط دو جواب به آن مشکل وارد است. یا شما تکنیک را درست اجراء نکرده اید و یا دفاع شخصی ای که اجراء می کنید، از دفاع شخصی های هاپکیدو نیست!

نیروی درونی و رابطه آن با دفاع شخصی در هاپکیدو

نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود اینستکه در طراحی دفاع شخصی های هاپکیدو، نهایت دقت و تجربه و دانش به کار رفته تا شما مجبور به استفاده از چیزی بغیر از نیروی ذهن خود نباشید. اگر نیروی درونی شما بحدی به شما نزدیک باشد که در هنگام اجرای دفاع شخصی های هاپکیدو، حضور ذهن و تمرکز کافی داشته باشید، پس خواهید توانست بدون صرف انرژی فیزیکی و با بهره گیری از توان فیزیکی حریف، دفاع شخصی خود را بطور کامل و صحیح اجراء کنید و در همان دفاع شخصی اول، حریف خود را متوقف نمایید.

هاپکیدو را با فکر یاد بگیرید!

به یاد داشته باشید که حمله، ضد حمله دارد ولی ضد حمله، ضد حمله ندارد.
به یاد داشته باشید که دفاع درست، خطرناکترین حمله است.
به یاد داشته باشید که هاپکیدو، دانش دفاع از خود است.
به یاد داشته باشید که دفاع شخصی هاپکیدو، خطرناکترین نوع حمله در هنرهای رزمی است!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

هاپکیدو

تبلیغات

شماره همراه جناب سهرابی: ۰۹۱۶۷۰۷۷۲۸۷

مخاطبان امروز

امروز37
دیروز137

آنلاینها

2
Online
1399-03-13