مبارزه در هاپکیدو

استفاده صحیح و غلط از ضربات چرخشی در مبارزه

ضربات چرخشی پا به نسیت ضربات مستقیم قدرت بیشتری دارد و اگر بجا استفاده شود می تواند ضربه تمام کننده یک مبارزه باشد! این قدرت بیشتر بخاطر بهره گیری از نیروی گریز از مرکز است که در اثر یک یا حتی دو چرخش بدن بدور خود حاصل می آید و در نهایت به ضربه منتقل می شود. ولی در کنار قدرت، زیبایی، تنوع و سایر فاکتورهای مثبتی که در ضربات چرخشی وجود دارد نکاتی نیز هست که باعث می شود موقعیت های استفاده از این نوع ضربات محدود شود. در این نوشته سعی می کنم آموخته ها و تجربیات عملی خود را در مورد استفاده از ضربات چرخشی در مبارزه برای شما بنویسم.

بزرگترین راز موفقیت در مبارزه هاپکیدو

مبارزه خیابانی هاپکیدو

اسرار مبارزه در هاپکیدو

امروز برای شما پرده از یک راز بر خواهیم داشت. رازی که به سادگی می تواند شما را پیش از شروع مبارزه هاپکیدو در موضع قدرت و چندین قدم پیش تر از حریف قرار دهد. این راز تنها یک کلمه است ولی برای رسیدن به آن نیاز به تمرین، تمرکز، تجربه و حضور ذهن یک مبارز هاپکیدو واقعی را خواهید داشت.
وقتی که یک حریف در مقابل شما قرار می گیرد و یک مبارزه هاپکیدو آغاز می شود، دیگر یک موقعیت ایجاد شده که شما بعنوان یک مبارز هاپکیدو ملزم به واکنش در مقابل آن هستید. این موقعیت می تواند حاصلی غیر قابل پیش بینی، مملو از ندانم کاری و یا حتی شکست داشته باشد. ولی از طرفی شما یک مبارز هاپکیدو هستید! شما سالها به تمرین سخت تن در داده اید تا بتوانید در مبارزات اینچنینی، نتیجه را به سود خود رقم بزنید. حال رو در روی حریف ایستاده اید و با تمام وجود می خواهید پیروز شوید ولی…!

هاپکیدو

تبلیغات

شماره همراه جناب سهرابی: ۰۹۱۶۷۰۷۷۲۸۷

مخاطبان امروز

امروز96
دیروز115

آنلاینها

2
Online
1398-12-04