اصول نرمش و انعطاف بدنی در هاپکیدو

نرمش و گرم کردن بدن در هاپکیدو

نرمش و گرم کردن بدن در هاپکیدو

اهمیت نرمش و گرم کردن بدن در هاپکیدو

پیش از هر چیز بدانید که نرمش و گرم کردن بدن در هاپکیدو ارتباطی به سطح کار شما ندارد. هیچگاه گمان نکنید که چون یک هاپکیدو کار قدیمی هستید یا کمربند هاپکیدو شما ۳ خط زرد روی خود دارد دیگر آنقدر آماده هستید که بدون نرمش و گرم کردن بدن خود، تمرینات هاپکیدو را آغاز کنید. برعکس، زمانیکه شما در هاپکیدو پیشرفت می کنید، تکنیک هایی را فرا می گیرید که تخصصی تر، خطرناک تر و مشکل تر هستند و اغلب این تکنیک ها برای اجراء نیاز به انعطاف و انرژی فیزیکی بالایی دارند. فراموش نکنید که یک تکنیک هاپکیدو مانند یک اسلحه است. اگر شما بدنی آماده نداشته باشید، درست مثل اینستکه صلاحیت استفاده از آن اسلحه را ندارید. پس اسلحه شما همانقدر که برای حریف شما خطرناک است می تواند برای خود شما نیز خطرناک باشد. پس برای تکنیک های پیشرفته تر هاپکیدو، نیاز به نرمش و آمادگی بیشتری احساس می شود. شما بعنوان یک هاپکیدوکار در هر سطحی که باشید در همان سطح تمرین می کنید.

هاپکیدو

تبلیغات

شماره همراه جناب سهرابی: ۰۹۱۶۷۰۷۷۲۸۷

مخاطبان امروز

امروز101
دیروز115

آنلاینها

1
Online
1398-12-04